Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletter'a oraz usługi rezerwacji miejsc udostępniane przez BASICO S.C. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adama Branickiego 11/194

1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera informacje związane z aktualną działalnością BASICO S.C.

2. Otrzymywanie newsletter'a jest bezpłatne, jest wysyłany w momencie ważnych wydarzeń w BASICO S.C. drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego

3. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wypełniając odpowiedni formularz

4. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newsletter'a

5. BASICO S.C. nie będzie udostępniała powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim

6. BASICO S.C. ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno - organizacyjno - ekonomicznych.

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulamin i akceptuję jego postanowienia. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od BASICO S.C. drogą elektroniczną. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych BASICO S.C., zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).